Image
13.12.2017 / 09:55 Okunma Sayısı: 5960

BİREYSEL SULAMA PROJELERİNE %50 HİBE DESTEĞİ

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Balkanlığı tarafından Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kararı alındı.
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konulu hibe başvurularının 1 Ocak’ta başlayacağı bildirildi.
Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda projenin amacı, yatırım konuları, başvuru tarihi ve başvuru yapacaklarda aranan özellik ve sorumluluklar hibe destek tutarı ve değerlendirme sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.
Yayınlanan duyuruda Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/48) 07.12.2017 tarih ev 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Amaç: Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyini yükseltmek.
Yatırım Konuları :
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması
Başvuru Tarihi :
Başvurular 1 Ocak – 1 Mart 2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.
Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları:
1-)Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.
2-) Gerçek ve Tüzel Kişiler müracaat edebilir. Tüzel kişilikler için ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.
3-)Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.
Hibe Desteği Tutarı ve Oranı:
Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir.
Hibeye esas mal alım tutarı (KDV hariç) 1.000.000.-TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
Değerlendirme Sonuçları:
Teslim alınan dosyalar son başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İl Proje Yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir.
Sonuçlar İl Müdürlüğü internet sitesinde 10 gün süreyle yayınlanır. Bu süre bitiminden sonra 10 gün içerisinde de yatırımcı ile İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi imzalanır. Hibe sözleşmesi tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yatırımcı tarafından mal alımları tamamlanır.” İfadelerine yer verildi.

 

 

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

67.239 kişidir.