Image
31.05.2018 / 09:31 Okunma Sayısı: 2400

Bu Yöntem Hatay’da İlk Defa Defne Hastanesinde Yapıldı

Çocuklarda Böbrek Taşında RIRC Yöntemi Hatay’da İlk Defne Hastanesinde Yapıldı
Yaptığı başarılı operasyonlar ile takdir toplayan bir isim olan Doç. Dr. Mehmet Murat Rifaioğlu tarafından Defne Hastanesinde 14 yaşındaki çocuğun sağ böbreğini tıkamış 2 cm'lik taşın tedavisinde Hatayda ilk defa retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) yöntemi kullanıldı. Doç. Dr. Rifaioğlu çocuk taşları genelde üst idrar yolları yerleşimli olduğunu ve böbrekteki taşların tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi (RIRC) yönteminin Hatay ilimizde ilk ve tek uygulanan merkezin Özel Defne hastanesi olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Rifaioğlu, fleksibl (bükülebilinir) endoskop ve lazer teknolojisinde ve ameliyatlarda kullanılan sarf malzemelerin tasarım ve dayanıklılığında son 10 yıl içerisinde görülen hızlı gelişmeye paralel olarak RIRC kavramının hızla yaygın bir kullanım alanı kazandığını belirtti. Başlangıçta çocuk hasta grubunda erişkin aletlerinin kullanımına bağlı çekinceler olduğunu ve cihaz çaplarında küçülme ile beraber RIRC tekniğinin; öncelikle vucut dışından ses dalgaları ile taş kırmaya (SWL) dirençli taşı olan ya da taşlarını düşüremeyen çocuklarda uygulandığını ifade etti.
Doç Dr. Rifaioğlu bu yönemi anlattığı sözlerinde ''RIRC işlemi esnasında kıvrılabilen çok ince 8-10 fr yani 3-3,5 mm çapta teleskop vasıtasıyla, vücuda hiçbir delik açmadan, idrar kanalından üreter ve böbrek içine ve böbrekte kaliks adı verilen odacıklara dahi girilebilmekte ve bu bölgelerdeki taşlar lazer yardımı ile eritilmekte ya da kırılmış 4-5 mm çapındaki taşlar özel taş tutucu aletler ile vücut dışına alınması sağlanmaktadır. Yeni nesil fleksibl üreteroskopların ve holmium lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile RIRC, taş tedavisinde önemli bir alternatif haline gelmiştir. Günümüzde 3 cm’e kadar olan taşlarda açık cerrahiye, perkütan nefrolitotomiye (PCNL) gereksinim duyulmadan da RIRC ile özellikle böbrek taşları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.'' ifadelerini kullandı.
Böbrek taşı hastalığının dünyada %10 iken ülkemizde bu sıklık %15'e ve bölgemizde %30'a çıktığını belirten Doç. Dr. Mehmet Murat Rifaioğlu, İdrar yolları taş hastalığına bir yetişkinin hayatı boyunca yakalanma ihtimali on kişide bir iken çocuklarda bu ihtimal yüzde bir kadar azaldığını, çocuklarda idrar yollarının taş hastalığının çok sık görülmemesine rağmen günümüzde bu sıklığın arttığına dikkat çekti.
Doç. Dr. Rifaioğlu, çocukluktaki taş nedenleri arasında en sık metabolik nedenler olmakla beraber idrar yollarının enfeksiyonları, anatomik bozukluklar ve çevresel faktörler yer aldığını belirtti.
Çocuklardaki taş hastalığının en belirgin özelliğinin ise %55 oranında tekrarlayabilmesi ve bu durum taş hastası olan çocukların yarısında tekrarlayan girişimlerin olacağı düşünüldüğünde; yapılacak müdahalelerin daha akılcı davranmayı, çocuğa ve böbreğe daha az hasar verip, en etkili tedavinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

92.113 kişidir.