Image
12.10.2018 / 09:44 Okunma Sayısı: 330

DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu, Sonuç Bildirisini Paylaştı

DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu, sonuç bildirisini kamuoyu ile paylaştı.
28-29 Eylül 2018 günlerinde Ören Abdullah Baştürk Eğitim Tesislerinde toplanan DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde Toplu Sözleşme Hakkı ve Ücretler Vurgusu Yaptı. Kamuoyu ila paylaşılan bildiride şu ifadeler yer aldı.
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi
“28-29 Eylül 2018 günlerinde Ören Abdullah Baştürk Eğitim Tesislerinde toplanan DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu aşağıdaki görüşlerin üyelerimiz, işçi sınıfı ve kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenliği Geri İstiyoruz!
Yaşamak işçi sınıfı ve emekçiler için giderek zorlaşıyor. Hayat pahalılığı sonucunda eriyen ücretler yaşamı işçiler için giderek zorlaştırıyor. Okulların açıldığı bugünlerde okul ihtiyaçlarını karşılayamamanın burukluğu işçi ailelerinde okul açılışının sevincini gölgeliyor.
Yeni yönetim sistemiyle her şeyin pembeye döneceğini ve tüm kusurun eski sistemde olduğunu ifade edenler yeni dönemde sorunları ağırlaştırdılar. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Yönetiminin ilan ettiği 100 günlük eylem planında işçi sınıfının sorunlarına değinilmemiştir bile.
Değinilmediği gibi işçi sınıfının kazanımlarına göz dikildiğini düşünmemize neden olacak düzenlemeler söz konusudur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dönüştürülmesini bunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bu dönüşüm devleti yeniden yapılandıran Cumhurbaşkanlığının 1 numaralı kararnamesi ile yapılmıştır. Bakanlığın adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Bu dönüştürmenin basit bir yeniden yapılandırma değil işçi sınıfının çalışma koşullarına devlet gözünün kapanması ve on yılların kazanımlarının ifadesi sosyal güvenliğin sosyal yardımcılık altında eritilmesi olacağından derin bir endişe duyuyoruz.
Ekonomik krizin lafını etmenin neredeyse suç ilan edildiği bir ortamda biz kriz var diyerek haykırıyoruz. Ekonomik politikalar sonucunda işsizlik 6 milyonu aştı ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Artık her evde işsiz var. Genç işsizliği artıyor, üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor, kadınlar çalışma yaşamının dışına itiliyor.
Enflasyon oranı son 15 yılın en yüksek seviyesinde ve bugün temel tüketim maddelerinin fiyatı iki katına kadar çıktı. Faturalarımız her geçen gün kabarmaya başladı; doğalgaza ve elektriğe yüksek zamlar yapıldı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor.
Belediye Şirket İşçilerine Kadro Talebi Eşitlik Talebidir: Kadro Talebinden Vaz Geçmeyeceğiz!
696 sayılı KHK yayımlandığı günden bugüne yapılan düzenlemenin eşitsiz ve hakkaniyete uygun olmadığını söyledik. Şu soruları sorduk ve şunları ifade ettik:
* Belediye hizmeti kamu hizmeti midir? Şayet belediye hizmeti kamu hizmeti ise ki yasalara göre böyledir, o halde merkezi idare için kamu hizmeti üreten ve taşeron şirketlerden geçişi yapılan işçi kardeşlerimize kadro verilirken belediye hizmetlerinde çalışan işçi kardeşlerimiz neden kadrolu olarak belediyelere değil de belediye şirketlerine aktarılmıştır?
* Sorularımıza devam ediyoruz! Belediye şirketleri sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye, yani kamuya ait olan şirketlerse neden kamu işçilerinin yararlandığı ilave tediye hakkından belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler yararlanamazlar?
* Devam edelim! Ortada Anayasa ile garanti altına alınmış sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları varken, üstelik bu haklar ayrıca uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındayken işçilerin bu haklarını neye dayanarak belediyelerde 30 Haziran 2020 tarihine merkezi idarede 31 Aralık 2020’ye kadar askıya alınabilmiştir?
* İşçilerin bu hakları askıya alındığında ve ücret artışları 6 ayda bir yüzde 4 artışla sınırlandığında merkezi idarede kadroya ve belediye şirketlerine geçişin işçiler açısından ne gibi bir anlamı vardır?
Cumhurbaşkanlığı Yönetimine işçi sınıfının kürsüsünden bu 4 soruyu soruyoruz ve yanıt bekliyoruz.
Bu sorulara yanıt beklerken Cumhurbaşkanlığı Yönetiminden şunları talep ediyoruz:
* 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalı; belediyeler belediye şirketlerine geçişi yapılan işçileri kadroya alabilmelidir.
* Diğer kamu işçilerine 17 Ağustos ve 7 Aralık’ta ödenmesi kararlaştırılan 2018 yılı ilave tediyeleri belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilere derhal yapılmalıdır; esasen bu ödemenin yapılabilmesi için 6772 sayılı Kanunda bir değişiklik gerekmemekte, 1.madde günün şartlarında yorumlanarak bile bu ödemenin yapılması mümkündür.
* Kamuya geçişi yapılan işçiler için KHK ile getirilen sendikal hak kısıtlamaları kaldırılmalı; işçi sendikaları 6356 sayılı Kanun’a göre serbest toplu sözleşme sürecini işletmeye başlamalıdır.
* Bu süreçte işçilerin ücretine YHK kararı ile yapılan yüzde 4 artışa ek olarak ücretler en azından Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ilan edilen 2018 enflasyon tahmini kadar yani yüzde 20,8 oranında artırılmalıdır.
Enflasyon Tahmini Yüzde 20,8 ise Asgari Ücret Artırılmalıdır!
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 20,8 olarak ilan edilmiştir. TÜİK tarafından ilan edilen Ağustos ayı verilerine göre de enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 oranında artmıştır. Bu demektir ki önümüzdeki aylarda enflasyon daha yüksek oranda artacak ve hayat pahalılaşacaktır.
Bu durumda ücretlilerin yarıya yakınını oluşturan asgari ücretle geçinen işçilerin ücretlerinde artış yapılması, asgari ücretin artırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu işçiler açısından yaşamsal bir gerekliliktir. Cumhurbaşkanlığı Yönetimi işçilerin bu talebini karşılamalıdır.
Kıdem Tazminatı Fonu ve BES Ücretler Üzerinden Sermaye Sınıfına Kaynak Aktarmaktır!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) ile sermaye için çizilen pembe tablonun kaynağında ücretler ve işçi sınıfı vardır. Kıdem tazminatı reformu olarak açıklanan hedefin içinde fon uygulamasına geçiş olduğu açıktır. Amaç kıdem tazminatına güvence değildir. Tıpkı İşsizlik Sigortası Fonunda olduğu gibi kıdem tazminatı fonunun da Devlete kaynak olacağı kuşkusuzdur. Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni düzenleme hedefinin ise zorunlu kalma süresini artırarak fonlar aracılığıyla sermayeye daha fazla kaynak aktarımını garanti altına alacağı bellidir. Sermaye sınıfının açmazları için ücretleri reçete olarak gören anlayışı onaylamadığımızın bilinmesini isteriz.
OHAL Döneminde İşten Çıkarılan, İhraç Edilen Üyelerimiz İçin Adalet İstiyoruz!
OHAL döneminde haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan ve ihraç edilen üyelerimizin işlerine iade edilmeleri talebini en başından beri ifade ediyoruz.
Buradan Cumhurbaşkanlığı Yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: OHAL döneminde işlerinden edilen binlerce işçi aileleriyle birlikte açlığa, sefalete ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış, bir mahkeme kararı olmayan 3000’e yakın üyemiz aileleriyle birlikte mağdur edilmiştir.
OHAL itiraz komisyonunun oyalayan ve sonuç üretmeyen çalışması yerine bir an önce hukuksuzluğa son verilmesini ve ihraç edilen üyelerimizin işe iade edilmesini, mağduriyetlerinin sona erdirilmesini talep ediyoruz.
Haklarımız için emeğimiz için demokrasi mücadelesinden de asla ödün vermeyeceğiz. Yetkililerin bu görüşlerimizi ve uyarılarımızı dikkatle ele almasını talep ediyoruz.
İnadına Sendika, İnadına DİSK, İnadına Genel-İş!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!”

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

92.098 kişidir.