Image
11.07.2019 / 09:19 Okunma Sayısı: 336

HATİMOĞULLARI, GRUP YORUM KONSERİNİ MECLİSE TAŞIDI

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.
Hatimoğulları, önergesinde “Hatay Samandağ’da 16 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenmek istenen Grup Yorum Konseri için yapılan başvuru, Hatay Valiliğince “uygun görülmemiştir” gerekçesiyle reddedilmiştir. Samandağ Kaymakamlığına Grup Yorum Konserinin düzenlenmesinin yeniden değerlendirmesi hakkında yapılan başvuruya da; “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve aynı kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince; İlimiz sınırları içerisinde provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, açık yer toplantısına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması için söz konusu yapılması planlanan Grup Yorum konseri etkinliği Valiliğimizce uygun görülmemiştir.” şeklinde cevap verilmiştir.
Bu Gerekçeyle;
1- 2010 yılından beri OHAL süreci de dahil olmak üzere her yıl aynı zamanlarda Samandağ’da yapılan Grup Yorum konseri hangi somut gerekçeyle uygun görülmemiştir?
2- Konseri düzenleyecek olanların özel güvenlik tutarak alanın güvenliğini sağladığı, bugüne kadar OHAL süreci de dahil olmak üzere 10 yıldır gerçekleşen konserlerde halkın hiç bir sorun yaşamadığı Grup Yorum Konseri’ne bu yıl “olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi” gerekçesi ile izin verilmemesi mesnetsiz bir karar değil midir?
3- "Provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği" yönünde değerlendirilen etkinliklerle ilgili objektif bir kriterler listesi var mıdır?
4- Samandağ’da yapılmak istenen Grup Yorum konserinin ‘uygun görülmeme” kararını kaldırmayı düşünüyor musunuz?
5- Son beş yılda Türkiye genelinde benzer şekilde, Valilikler tarafından ‘uygun görülmeyerek’ engellenen sanatsal etkinlik var mıdır? Varsa kaç tanedir ve hangi etkinliklerdir?” ifadelerine yer verdi.

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

103.803 kişidir.