19.04.2018 / 09:41 Okunma Sayısı: 232

Av. Güney Cuma Can

ULUSLAR ARASI HUKUKTA KAOS

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi beş üyeden oluşur. Konsey kararlarını oy birliğiyle alır. Daimi beş ülke Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa ve İngiltere’dir.
Bu yapılanma ikinci dünya Savaşı sonrası istikrar ve barışın korunması için düşünülmüştür. Buna göre belli başlı bu ülkelerin oy birliği olmadan herhangi bir askeri müdahaleye, devletleri ilgilendiren operasyonlara karar verilememesi gerekirdi. Hukuki durum bu olsa da fiili durum farklıdır. Suriye’de Guta’da kimyasal silahların kullanıldığı iddiası üzerine Suriye’ye askeri operasyon düzenlenmesini içeren karar tasarısı Güvenlik Konseyinde Rusya ve Çin’in karşı oylarıyla veto edilir ama Batılı güçler Amerka liderliğinde Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye’ye füzelerle hava saldırısı yaparlar. Kimyasal silah kullanmak uluslar arası hukuka aykırıdır. Rusya’nın kimyasal silah kullanma iddiasını tarafsız bilir kişilerce araştırma çağrısı yapan tasarısı görmezden gelinir ve uluslar arası hukuka aykırı olarak egemen bir ülkeye saldırılır. Saldırı sonuç vermezse de zedelenen uluslar arası hukuk ilke ve kurumları olur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve işleyişi bir kez daha ağır hasar görür.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler’in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı. Birleşmiş Milletler’in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nde açık bir şekilde belirtilmiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 15 üye ülkeye sahiptir. Bu ülkelerden beş tanesi daimi üye, on tanesi ise seçilmiş üyelerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri olan Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB ve Çin Cumhuriyeti’nin halefleri olarak, konsey tarafından tanınmışlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur.
Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.
Birleşmiş Milletler’in üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak için, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyi’ne bırakırlar ve bu sorumluluk gereğince görevlerini yerine getirirken Güvenlik Konseyi’nin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler.
Güvenlik Konseyi, bu görevleri yerine getirirken Birleşmiş Milletler’in Amaç ve İlkeleri’ne uygun hareket eder. Bu görevleri yerine getirebilmesi için Güvenlik Konseyi’ne verilmiş belirli yetkiler VI-VIII. ve XII. bölümlerde gösterilmiştir.
Daimi üyeler
ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa’dır.
2018-2019 yıllarında görev yapacak 5 geçici üye
Kuveyt, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili,Peru ve Polonya
2016-2017 yıllarında görev yapan 5 geçici üye
Japonya, Mısır, Ukrayna, Uruguay ve Senegal
2015-2016 yıllarında görev yapan 5 geçici üye
Venezuela, Angola, Malezya, Yeni Zelanda ile İspanya
Hukuk bireylerin ve devletlerin güvencesidir. Barış ve istikrar güç’ten önce hukuka riayetle mümkün olur.
Av. Güney Cuma Can

paylaş

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR