14.06.2018 / 11:09 Okunma Sayısı: 238

Av. Güney Cuma Can

Sandık Kurulunun Görevleri

Seçimler bir halkın iradesinin tecelli ettiği, insanların demokratik tercihini belirttiği vatandasların hak ve aynı zamanda ödevleri olan, bir irade, tercih beyanıdır. Ülke seçim atmosferine girerken seçimlerin adil, şeffaf ve güvenilir olmasını merkezi idare, mülki amirlikler,emniyet, jandarma teşkilatı, siyasi partiler ve seçim kurulları birlikte çalışarak sağlayabilirler. Demokrasiler adil şeffaf ve güvenilir seçimlerle kurulur. Seçimde sandık kurullarınin önemli görevleri vardır.Bunlar seçimin düzenli geçmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek,
İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak,
Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek ve bir karara, bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak,
Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek,
Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek,
Kendisine kanunla verilen başkaca görevleri yapmak.
Av. Güney Cuma Can

paylaş

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR