12.11.2018 / 09:58 Okunma Sayısı: 146

Nedim Kurtdere

Yerel Yönetimler Ve Samandağ (3)

Dünyada ve ülkemizde küreselleşme olgusu 1970 li yıllara dayanır. Bu olgu neo - liberal politikalar, devletin küçülmesi anlayışı hüküm sürmüştür. Özellikle sosyo ekonomik politikalarda değişime uğramış sosyal devlet anlayışı erozyona uğramıştır. Günümüzde birçok gelişmiş olan ülkelerde sosyal politikaların uygulanmasında merkezi yönetimin yanında yerel yönetimlerde önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Ülke genelinde yerel yöneticilerin Belediyecilik yönetim anlayışı ile ilgili araştırma yapamadığım için Samandağ’ın dışındaki Belediyeler konusunda bir fikir yürütemeyeceğim. Fakat birebir takip ettiğim ve aynı zamanda memleketim olan Samandağ’da az çok Belediyemizle ilgili araştırmam var. Bu minvalde dizi yazımı üç bölümden oluşturdum. En azından Samandağ Belediyesinin şimdiki yönetimiyle nasıl bir anlayışla yönetildiğine dair detayı ile yazma şansı bulurum amacındayım. Ayrıca yaklaşan yerel seçimlerde Samandağ halkının sergileyeceği tavrın ne olacağı konusu ve kendimce ne olması gerektiği konusunda yapacağım beyin jimnastiği şeklinde de yorumlanabilir.
Öncelikle Sosyal statüsünün anlam ve kavramını bilmek gerekiyor. Sosyal statü; Bireyin toplum içindeki yeri ve durumu olarak adlandırılıyor. Belediyenin görevleri ise; Kentin alt yapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su şebeke dağıtımı, Kanalizasyon, yol, çevre düzenleme ve kentin temizliği olarak tanımlanıyor. Bu tanımlama klasik bir yönetim anlayışı şeklidir. Samandağ Belediye kurulmasından düne kadar yanlışları yaşayarak ve tespit ederek doğruyu bulabildi. İnsanların taleplerinin ve beklentilerinin artması iletişim ve etkileşim sayesinde beğeni düzeylerinin yükselmesi araştıran, soruşturan bir kimliğe sahip olmaları nedeniyle alışıla gelmiş adayların seçimleri kaybettirdi. Belediyelere Büyükşehir yasasıyla beraber bir sürü haklar getirildi. Daha önceki konu başlığım bölümlerinde dile getirdiğim gibi kentin alt ve üst yapı sorunların çözümü ne kadar önem arz ediyorsa, yaşlılara huzur evi, çocuklara kreş tesisleri açmak. İş kuracak gençlere rehberlik etmek, teşvik edici kurslar açmak. Kültür sanat ve spor dalında etkinlikler düzenlemek. Müzik, tiyatro, sinema ve değişik spor dalları üzerine etkinlikler düzenlemek, eğitici öğretici kurslar açmak. Çevresel şartları düzenlenmiş halka açık konut alanları üretmek.
Samandağ halkı çok eskiden beri sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, tanımını olumlu yansımaları konusunu dahi dile getiremiyordu. Çünkü Kentte var olan yaşam koşulları nedeniyle muzdarip, talep edilecek gündeme dahi getirilecek bir konuma sahip değildi. Samandağ hizmete aç bir konumda Öncelik çevre düzenlemeleri ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşanabilir bir Samandağ’ın oluşturulmasıydı. Samandağ halkı Bugünü görmek için müsamahakâr davrandı sabretti. Samandağ halkı bugün itibariyle dünden ders çıkararak arz ve talepler çok daha farklı ve gerçekten Samandağ’a layık olan başkanını seçecek bilincine ve iradeye sahip. Samandağ’da Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir Başkanlığında çevre sorunları, alt ve üst yapı sorunlarının büyük bölümünü giderdi. Eksik tamamlanmayan mahallelerde yavaş yavaş giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Samandağ’da artık Belediyecilik yeni yüzyılı yakalamış çağın gerektirdiği sosyal belediyecilik yönetim anlayışı gerekli ve en elzem konuların başında yer alıyor.
Dolayısıyla Samandağ Belediyesi Mithat Nehir Başkanlığında sosyal belediyecilik anlayışında önemli gelişme sağladığı görülmektedir.
Başkan Nehir’in Samandağ’ına kazandırdığı projelerin yanı sıra insan odaklı sosyal hizmetleri vatandaşın takdirini topladı. Yaklaşan yerel yönetim seçimlerinde önüne çıkacak aday ve adayların işi bir hayli zor.
Adayların Proje sunma, verecekleri vaatlerde gösterilen başarının gölgesinde kalacağını düşünüyorum. Tüm güzelliklerin Samandağ halkına barışa, huzura, sevgiye, saygıya ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.
SON
Nedim KURTDERE

paylaş

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR