ANA SAYFA
HABER ARA

TM ANKETLER
Cemre Gazetesi'nden beklentiniz nedir?
daha gl yayn yapsn.
haberleri kendi yorumlasn
heyecan yaratacak haberler yaynlasn
bu izgide devam etsin

GAZETELER

 
 
 
 
 
 
 
ADR- HUM KONFERANSI YOUN KATILIMLA GEREKLET
12.09.2017 - 10:21
19.Uluslararas Hz.Ali, adir-i Hum Bayram, Hz.Ali  ve Kardelik Konferans Gerçekleti 
 Hazreti Muhammed'in hicretinin 10. ylnda, veda hacc dönüünde Hazreti Ali'yi taltif ettii gün olarak bilinen ''Gadir Hum Bayram'' Hatay'da çeitli 
etkinliklerle kutlanyor.
Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanma Vakf (EHDAV) tarafndan Sümerler amfi tiyatro salonunda  19. Uluslararas Hz. Ali, Gadir-i Hum Bayram ve Kardelik Konferans düzenlendi. Etkinlikte sayg duruunda bulunuldu, stiklal Mar okundu, Kur'an- Kerim tilaveti eyh Salih Geç tarafndan  yapld.
EHDAV Genel Bakan Ali Yeral, konferansta yapt açl konumasnda,
Sn. M. Vekillerim, Sn. HBB Bk. Vekilim, U. Aras slami Mezhepleri Yaknlatrma Konseyi Bk. Vekili Sn. S. Alemulhuda, Sn. Protokol üyeleri, Sn. Alevi - ii - Bektai - Sünni ve dier dini kanaat önderlerim, Sn. Almanya / mam Ali slam Mrk. Bk.m, Sn. Eliaçk Hocam, Sn. E. Beyt Mektebi Âlimi Cevat Hocam, Sn. Mannheim Defne Kültürverein Bk.m, Sn. E. Beyt Meddah Habibi Hocam, Sn. Siyasi parti temsilcileri, Sn. Büyükehir Dernekler Federasyonu Bk., Sn. Sivil Toplum Örgüt Bk.lar, Sn. HRT Akdeniz ile Basn mensuplar, Yurdumuzun çok çeitli illeri ile Almanya, Hollanda, ran, Azerbaycan ve Suriye’den gelen çok deerli misafirler, 19. U. Aras “Hz. Ali - Gadir Hum Bayram & Kardelik” Konferansmza, mehur adyla Toplumsal Kucaklamaya ho geldiniz, eref verdiniz. En büyük bayram olan Gadir Hum Bayram ile bereketini hala yaadmz Kurban Bayramnz kutlu ve mutlu olsun efendim.
Sn. Vekillerim, kymetli E. Beyt âklar, bugün slam âlemi ile insanln en büyük ve kutsal günü olan Gadir Hum Bayramdr. Bugün Peygamberimizin Maide Suresi 67. ayetince, Veda Hacc dönüünde 120 bin sahabi önünde Hz. Ali’ye mametle Velayeti vermekle emredildii ve bunu yapmazsa ayet, tüm peygamberliinin boa gideceinin ikazn ald gündür! Bugün 360 Sünni kardeimizin kayna gereince, Hz. Muhammed (S.A.A)’in; “Ben kimin mevlas isem, Ali de onun mevlasdr. Allah’m, Ali’nin dostuna dost, dümanna düman ol!” diye yakard gündür! Bugün Resulün, K. Kerimle E. Beytini ümmetine emanet ettii ve maherde onlardan hesaba çekeceini buyurduu gündür! Bugün Maide Suresi 3. ayetince, dinin kemale erdii, nimetin tamamland ve din olarak slamn seçildii gündür! Bugün bata Ebu Bekir’le Ömer olmak üzere, tüm ashabn Ali bin Ebi Talib’e “Emirulmuminin” olarak biat ve itaat arz ettikleri gündür! Bugün Mearic Suresi 1-3 ayetlerince, Gadire kar çkan Haris bin Numan El-Fihri’ye, kendine beddua etmesiyle ilahi azabn indii gündür! Bugün cehennem ateinin dindii, cennetle rahmet kaplarnn açld gündür! Yani Gadirin içini boaltp manasn saptran Fetöcülerin dedii gibi, bugün Peygamberimizin Hz. Ali’yi taltif ettii gün deildir! te böyle büyük ve kutsal Gadir Hum Bayramna yani Velayetle mamet gününe yani Hz. Ali’ye 1428 yl sonra, akla biat tazelemeye ho geldiniz, eref verdiniz efendim!..
Sn. Vekillerim, deerli canlar, Gadir günü slam tarihinde en büyük gün ve krlma noktas olduundan hiçbir güne benzemez. Birileri; “Gadirin fark ne ki, bu kadar büyük olsun?” diyebilir. O zaman ksaca arz edelim: Emeviler, Abbasiler ve pelerinden gelenler, gayr meru menfaat, ehvet ve saltanatlar için, Gadiri asrlarca saklamaya, farkl yorumlamaya hatta inkâr etmeye çaltlar. Ama ümmet Gadire yani Hz. Ali’nin biatine sadk kalsayd, Rasulullahn mübarek na ortada braklarak, Müslümanlar ilk çirkin ayak oyunlaryla siyaset kavgasna dümeyecekti. ayet Gadire sadk kalnsayd, saysz mezhep, merep, tarikat ve hizip olmayacak, sadece slam ile Kuran ve E. Beyte bal müminler olacakt. ayet Gadire sadk kalnsayd, Kuran savalarda siyasi çkarlar için, mzraklara taklmayacak ve ayya halifelerce de oklarla parçalanmayacakt. ayet Gadire sadk kalnsayd, ümmete emanet edilen Peygamber evlad 12 mamn 11’i, ümmet eliyle zehir ve klçla ehit edilmeyecekti. ayet Gadire sadk kalnsayd, Hz. Ali’nin minberine çkp namazda salavat gönderdikleri Hz. Ali ile E. Beyte, Cuma hutbelerinde 83 yl lanet okunmayacakt. ayet Gadire sadk kalnsayd, bu ümmet Hz. Hüseyin’i ehit ederek, mutahhar bedenini Kerbela çölünde brakp, mübarek ban da am’a kadar mzrak ucunda gezdirmeyecekti. ayet Gadire sadk kalnsayd, bata karde ülke Suriye olmak üzere Yemen, Irak, Bahreyn, Afganistan, Lübnan ve çou slam ülkesinde sözde Müslümanlar, din kardelerini tekbir eliinde kesmeyecekti. ayet Gadire sadk kalnsayd, bar ve esenlik manasndaki slam dinimiz dünyada anari, kan ve terörle anlmayacakt. ayet Gadire sadk kalnsayd, Müslümanlar can, mal ve rzlarn sözde din kardelerinden korumak için, milyonlarla gâvur dedikleri ülkelere snmak zorunda kalmayacakt. ayet Gadire sadk kalnsayd, Peygamberimizin buyurduu gibi, 2 kii bile ayrla dümeyecek yani dünya bilfiil cennet olacak ve Allah da cehennemi yaratmaya lüzum bile görmeyecekti…
Sn. Vekillerim, kymetli misafirler, 19 yl önce bu mukaddes Gadir mealesini Antakya’dan ilk yakmaya kalktmzda, çok sayda kii ve cihet önümüzde durup bizi korkuttu, tahkir ve tehdit etti. Ama biz bunlarn hiç birisine aldrmayarak, Rasulullah (S.A.A)’in 14 asr önceki; “Burada olanlar, olmayanlara Gadiri bildirsin!” emrine uyduk ve unutturulmak istenen Gadiri tüm dünyaya yaydk. Yüce Mevlamn muvaffakiyeti, E. Beytin inayeti, ana - babamzn duas ve siz duyarl dava kardelerimin desteiyle, ecdadmzn 14 asrlk hayalini gerçekletirmenin hakl gururunu yayoruz. Biz bu kutsal emanetin gönüllü hamallar olarak, sadece Gadiri deil, E. Beyti, Alevilii, öksüz Hatay’mz ve burann barla huzurunu da canl yaynla dünyaya tanttk. Alevinin Sünniyle, Müslümann Hristiyan - Yahudiyle, Türkün Kürt - Arapla, Sacnn Solcuyla binlerin katlmyla, Gadir gibi en büyük dini bir kutlamada kardeçe gelebileceini 2000’den beri tüm dünyaya göstermekteyiz. Ama bu çileli yürüyüte kat ettiimiz uzun yollarla ödediimiz büyük bedellere ramen, kuru bir teekkür etmek yerine, bamza örmedik çorap, önümüze koymadk engel, bize kurmadk kumpas, atmadk iftira ve yapmadk antaj brakmadlar. Oysa bizim; E. Beyti izlemek, onlarn mazlumiyetini anlatmak, Alevinin mum söndü yapan kâfir deil de Hz. Ali’ye bal gerçek mümin olduunu ispatlamak, bata karde ülke Suriye’yle savamak yerine, tüm dünyayla “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini savunmaktan baka hiçbir suçumuz yoktur! Yetkililerin 7 yl önceki dediimize gelerek; “Suriye siyasetimiz batan yanlt” itirafn da herkes duymutur. in kötüsü ne Halep’te kahvalt yapld, ne Emevi camisinde namaz klnd, ne de “Zalim Esed’i devirmek için ordayz” dedikleri oldu. Ama on binlerce kadna tecavüz edildi, 700 bin masum insan vahice kesildi, milyonlarca kii eviyle yurdundan oldu, büyük bir ülke de harabeye çevrildi.
Sn. Vekillerim, deerli Ali âklar, 18 yldr Gadiri içinde kutladmz Kapal Salonu, geçen yl knfrs.a yakn bir tarihte duvarna birkaç çekiç vurarak, “tadilat var” bahanesiyle paramzla bize tahsis etmediler. Bu yl da, 365 gün içinde sadece Gadir tarihine güre koyarak, Kapaly bize vermediler. Buradan yetkililere diyoruz ki: Beyler, yanl zamanda, yanl konuda, yanl bir kesime kar yanl yapyor ve baltay taa vuruyorsunuz! Zira Kapal bata olmak üzere buradaki tüm tesisler, hiç kimsenin baba çiftlii deildir. Bunlar zamannda bu mazlum milletin ahsi malndan alnarak, bu milletin parasyla yine millet için yaplmtr. Her müdür, vali ve hükümet gidici ama bu halk burada kalcdr. Yani mehur tabirle; siz burada yolcu, bu Halkla biz hancyz. Halkn malndan alnp Halkn parasyla Halk için yaplm salonu, Halkn en büyük günü Gadire Halkn parasyla vermemek, hiçbir adap, yasa ve kitaba smaz. Unutulmasn ki, bu Halkla Gadire partizanca, ideolojik, mezhepçi ve kindar yaklamann bireylere de, toplumsal bara da, Devlete de hiçbir faydas yoktur.
Devletin zirvesi saysz kez Ohal’i, Halk için deil de Fetö ile kendilerine çkardklarn demelerine ramen, bize ve Gadire uygulanmaya çallmasn bu necip millet asla kabullenmez. Dileimiz bir daha böyle ucube ve keyfi kararn verilmemesidir. u iyice bilinsin ki, her kim bu Halk ile inançlarna ne kadar deer verirse, o kadar deer görür ve nasl bir muamele yaparsa öyle muamele görür. Bu arada ahsi, süfli ve kirli emelleri için, Gadirle kutsal E. Beyt yolu önünde duran ve biz Alevileri bölmeye çalan kerameti kendinden menkul, yerden bitme, ibirlikçi, yol dükünü ile çakma Alevi liderlerini bu necip millet yakndan bilmekte, izlemekte ve notunu vermektedir. Bizim E. Beyti savunmak, emri bil-maruf ve nehyi anil-munker yapmak ve eriye eri, doruya doru demekten baka hiçbir gayemiz yoktur. Ha bizden birileri biat istiyorsa, hem Kalubelada, hem de Gadirde Haydar- Kerrar Ali’ye ikrar verdiimizden, Ondan baka hiçbir kii, kurum ve cihete biz biat etmeyiz! Resulümüz gibi saysz savaa maruz kalsak da, Ebu Süfyan’a biat etmeyiz! Hz. Musa- Kazm gibi yer altnda bir zindana konsak da Harun-u Reid’e biat etmeyiz! Hz. Hasan gibi zehirlensek de Muaviye’ye biat etmeyiz! Hz. Hamza gibi cierimiz Vahice sökülüp yense de Hind’e biat etmeyiz! Hz. Hüseyin gibi bamz kesseler de, melun Yezid’e asla biat etmeyiz!..
Bizim buradan yaptmz baz hakl eletirilerden karn aranlara da 1-2 sözümüz var; Allah da, yetkililer de, herkes de bilir ki, biz her zaman ve her yerde Alevi - Sünni kardelii ile milli birlik ve beraberlii savunmu, bu konuda ta 90’lardan beri öncülük etmi ve çok sayda da bedel ödemi kiileriz. Biz Alevilerin Vatan, Devlet, Bayrak ve Atatürk gibi deerlerle sorunumuz olmad, olmaz da! Hükümetlerin doru ve yapc kararlarn alklayp destekler, yanl ve mezhepçi kararlarn da, mazlum Halkmzn istei dorultusunda, bir STK Bk. ve dini bir kanaat önderi olarak, medenice yasalar nda eletirip uyarmay dini ve insani görev biliriz. Aslnda biz Aleviler de çok deil, sadece atama ve uygulamalarda üvey hatta yetim evlat muamelesi görmek istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece “4 Sünni hak mezhep” kindar ablonu dnda tutularak, bizi kâfir görmelerini istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece bizden alnan parayla Kuran Kurslar, . Hatip, lahiyat Fak.leri, Diyanet ve TRT’de bize hakaret edilip kin kusulmasn istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece batakilerin; “Ey ii Maliki, Nusayri Esed ve Alevi Klçdarolu!” diye mezhepçilikle tefrika yapmasn istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece Lübnan Hizbullahna “Hizbueytan”, kahraman S. Nasrullah’a da “Nasrullat” denmesini istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece cem evlerine “Cümbüevi” denmesini ve seçim mitinglerinde ülkenin 1/3’ini oluturan Alevilerin yuhalatlmasn istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece dedikodu, evlilik, mezhepçi ve fitneci kanallar yerine Alevi - Caferi - Bektai kanallar olan; Kanal 14, Kanal 12, Yol TV, TV 10, Düzgün TV, MC TV vb.nin kapatlmasn istemiyoruz! Biz Aleviler çok deil, sadece Devletin tüm kurumlaryla önce FETÖ’ye, sonra da “kandrldk” diyerek SETÖ veya baka bir kindar cemaate verilmesini istemiyoruz! Evet, biz Aleviler çok deil, sadece Sosyal, Laik ve Hukuk Devleti T. Cumhuriyetinde inançlaryla hayatlarna karlmadan darbesiz, diktasz ve OHAL’siz eit, adil ve özgür bir vatanda olarak yaamak istiyoruz, baka deil nokta! Yine çok ey mi istedik acaba?..
Sn. Vekillerim, deerli Hak - Muhammed - Ali âklar, 90’lardan beri her platformda Gadirle Aurann tatil olmasn istiyor ve bekliyoruz. Temennimiz artk yetkililer, sesimizi duyup gereini yapar, turizm ile ekonomi için olmasa da Allah, Peygamber ve Peygamber E. Beyt için tatil ilan ederler. Sözlerimi dervi Yunus’un u beytiyle noktalyorum;
Ben gelmedim dava için, benim iim sevi için,
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. “fadelerine yer verdi 
 lahiyatç Yazar hsan Eliaçk, Ehlibeyt mektebi alimi Cevat Gök, Manheim defne  ehlibeyt kültür dernei bakan Ayhan Kuzu ( Almanya) , mam ali slam merkezi bakan Muhammed Mucahidi(Almanya), Ehlibeyt meddah dünya birincisi ehruz habibi (ran) konumalarn gerçekletirdiler. 
Etkinlie, Hatay Büyükehir Belediyesi Genel Sekreter  Yardmcs  Dr. Sait Günal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Samanda Belediye Bakan Mithat Nehir, Hatay eski Milletvekilleri Hasan Akgöl,Refik Erylmaz ve  baz siyasi parti temsilcileri ile çok sayda vatanda katld.
Konferansn sonunda plaket takdimleri yapld.

Haber Kayna:
Bu haber toplam 82 defa okunmutur.
 
DUYURULAR
Rota Bilim AR GE Kurumu
CEMRE GAZETES ARTIK TWITTERDE
 
 
 
HAVA DURUMU
Hava Durumu
 
Ziyareti Says
Toplam 5807864 kiidir.
IP Adresiniz
54.158.21.160
 
 

Bu sitede yaynlanan tm materyalin her hakk mahfuzdur. Kaynak gsterilmeden oaltlamaz.
Copyright 2012 Cemre Gazetesi

info@cemregazetesi.net