ANA SAYFA
HABER ARA

TM ANKETLER
Cemre Gazetesi'nden beklentiniz nedir?
daha gl yayn yapsn.
haberleri kendi yorumlasn
heyecan yaratacak haberler yaynlasn
bu izgide devam etsin

GAZETELER

 
 
 
 
 
 
 
BAKAN NEHR, KIYI KENAR ZGS MADURLARIYLA BR ARAYA GELD
13.09.2017 - 09:02

“SZ GECEKONDUCU DELSNZ, SZ GALC HÇ DELSNZ”

 Samanda Belediye Bakan Mithat Nehir, Ky Kenar Çizgisi madurlaryla Meclis Toplants öncesinde bir araya gelerek görülerini paylat. 

Samanda Belediyesi eski meclis salonunda  gerçekleen toplantda bakan Nehir önemli mesaj verdi. 

Bakan Nehir konumasnda “deerli arkadalar, geçen hafta ilçemizde kangren haline gelmi ky kenar çizgisi ile ilgili deerli misafirlerimizin kendi içinde yaptklar ve içinde bizim de olduumuz toplantlar yapld. Gündemimizde bir tane madde ile ilgili kendilerini de ilgilendirme ihtimali üzerinden bu süreci hem yakndan izleme hem de bundan sonra yol haritas ne olur ne olmaz bu konuda en azndan bir kanat sahibi olmak adna sanyorum meclise bununla ilgili terif buyurdular. Kendilerine tekrar teekkür ediyoruz. Biz o gün o toplantda ne düündüümüzü, bundan sonraki tavr ve duruumuz ne olacak bunlar net olarak ifade ettik. Ama maalesef zaman zaman ya sizlerden ya da kimi vatandalarmzdan ne düündüümüzle ilgili bir ey bilmedikleri ile ilgili farkl öfkeler ve refleksler olutu. Bu konuda çok da bunlar hak ettiimizi düünmediimi orda da ifade etmitim ama bazen iletiimsizlik bazen sürece çok yakndan müdahil olamama, takip edememe ile ilgili eksik bilgilerden kaynakl kimi vatandalarmzda öfkeler birikiyor.

Ananzn Ak Sütü Gibi Helal Paranzla,Tapularnz Aldnz

 1991 ylnda bir ky kanunu çkt. 1960’l yllarda ananzn ak sütü gibi helal olan paralarnzla gittiniz mallar aldnz, tapular aldnz devletin bir politikas vard o politikalara uygun konutlar ödediniz yer yer iletmeler açtnz vb. sonra bir 90’l yllarda ky kanunu 92 ylnda da yine bunu besleyen baka bir mevzuat daha çkt. Bununla ilgili sanki bu yaananlar sanki bu ülkenin kendi tasarrufu deilmi gibi, sanki bu yaplan imalatlara devlet kendisi tevik vermemi gibi bir refleksle kar karyasnz. Bizim üzerimizdeki basnç u; sizin gecekonducu muamelesi görmeniz isteniyor. Siz gecekonducu deilsiniz. Siz biraz önce ifade ettiimiz geçmite helal paralarla, emek ederek aldnz o tapularn iptalinden sonra yaanan süreçte u an karlatnz durum. Ama bize yaplan basnç, bu bir tür gecekonducu, igalci. galci olan vatandan evi sorgusuz sualsiz yklr. Bununla ilgili mevzuat açk. Ancak biz öyle düünmüyoruz. Siz gecekonducu deilsiniz, siz igalci hiç deilsiniz. Siz geçmite elinizde tapusu olan ve sonradan devletin bir ekilde yasal mevzuatlar deitirerek tapularnzn iptal edildii bir madursunuz. Bugünkü pozisyonunuz bu. 

Hukuki Süreç Devam Ediyor 

    Orada da gördünüz. Ben ilk defa bunlarla karlamyorum. Ben 6 – 7 yldr bunlarn basnc altndaym. Hukuki süreç bitmemi. Bizim kendi avukatlarmzn yapt aratrmalara göre sizin aleyhinizde açlan davalar tapu iptali, tapu iptalinden sonra sizin takibini yapacanz hak talebiniz, o icra edilirse eer, onlar infaz edilirse size bedelleri ödenirse yeniden bir süreç balatlmal ve ykm kararlar alnmal. Eer alnacaksa bu i böyle yürüyecek. Ama bu arada eer sizler farkl bir irade koyacaksanz, sizler farkl bir tur içerisine girecekseniz o da siyaset öyle bir noktada durmamal çözüm odakl. Çözüme dönük size önerilen ey, bilir kiilerin size öngördükleri bedeller üzerinden sizin tapularnzn bedelini ödeyip, mahkeme kararlarn yeniden alp, ykm karar alarak bu ekilde sizi tahliye etmeyi hedefleyen bir yaklam ortaya koyacaklar. Ama bana öyle geliyor ki, bu iler çok kolay deil. Kaç tane hükümet deiti, kaç tane idare geldi geçti. Net olarak u yetkiyi almlar bizden, siz mesela evinizi tadilat ettirmek isteseniz, güçlendirmek isteseniz, ruhsat isteseniz asla böyle bir ey veremiyoruz. Ky kenar çizgisi net olarak engel buna. Ama u tutumu koyacaz; sizin haksz olduunuza, sizin orada igalci olduunuza, sizin sonradan gelip orada bakalarnn denize eriimini engelleyen pozisyondaki insanlar olduunuza inanmyoruz. Aranzda çok yakndan bildiim, çok iyi tandm ve yllardr emek ederek oradaki mallara sahip olabilmek için emek eden insanlar biliyorum. Buradaki durum igal deil, buradaki durum devletin hüküm ve tasarrufu altndaki mallara el koymak deil. Böyle olunca da henüz hukuki süreç tükenmemiken böyle bir tutum almamz beklenemez ve böyle bir tutum almayacaz. 

  Bugünkü gündemimizde de aslnda birebir sizi ilgilendiren bir konu deil ama sizin hemen komularnz ilgilendiren bir mesele ile ilgili bir karar alacaz. Yasa öyle diyor “mevcut ky kenar çizgisi üzerinden ilk 50 metrede hiçbir ey yapamazsnz, ikinci 50 metrede sökülür taklr türden imalatlar yapabilirsiniz”. Bu ne demektir? Yani, bugünkü eer kabul gören ky kenar çizgisinden sonraki 100 metreyi de neredeyse tapusunu iptal etmeye, yklan evi bir daha imar ettirmemeye dönük bir kanun var.  Biz de diyoruz ki; tamam bir taraftan böyle bir kanun var ama bu kanunun böyle bir aç da var  bu kanunun. Diyor ki“ 11 Temmuz 1992 tarihinden önce yürürlükteki plan veya mevzuata uygun olarak yaplm veya inaat ruhsat alnarak en az su basma seviyesine kadar inaat tamamlanm yaplardaki müktesatta  sakldr”.

  Biz sonraki 100 metrenin içerisinde mülkü olan, evi olan o imar adalarnn tamamnda eer %50’lik bir yasal zemin yakalayabilirsek yeni revize ettiimiz imar planlarna, oradaki imar adalarnn imarn koruyan bir meclis karar alacaz. Baka belediyelerde böyle çalmalar yapmlar ve o belediyeleri emsal alarak biz de ky kenar çizgisinden sonraki 100 metredeki o vatandalarmzn hakkn hukukunu koruyacak bir çalma balattk. Bu arada oluan imar adalarnn tamamnda %50’yi bulan bir imalat yok.%50’yi bulan ruhsat, belge olmayabilir ama unu biliyoruz ki burada yaplan imalat, gelmi emlak vergisi ödemi, gelmi çöp vergisi ödemi, zaman zaman kredi kullanm bütün bunlar resmi belge kabul edip %54’leri bulan belgeler oluturduk. O belgeler üzerinden böyle bir karar aldk. Bunu turizm bakanlna sunmay ve bakanl bu ekilde ikna etmeyi hedefliyoruz. Burada yeni alacamz karar bugünkü ky kenar çizgisi madurlarn ilgilendiren bir ey deil. Bu karar eer bu çizgi deiirse bunlar yani bugün aldmz kararn Hak sahibi insanlar onlar her türlü bu haktan faydalanm olacaklar. Önceki madurlar da etkileyen olumsuz bir ey yok tam aksine onlar destekleyen bir karar ayn zamanda. Eer bu karar eer gücümüz yeterse ve yeniden ky kenar çizgisi çizilecek olursa bu sefer bu uygulamalar biraz daha ileriye çekilecek, biraz daha kyya doru çekilmi olacak. Bütün bunlar bilmeniz önemli. Yasalara ramen bir ey yapma ansmz olmayabilir ama yasalarn bize de size de tand kimi açklar kullanmak sonuna kadar bu manalar üzerinden gitmekte en iyisi. Zaman zaman öyle eletirilerimiz yapld. Bunu meclis üyelerimizin de duymasn istiyorum. Belediyenin kendi mülkiyetindeki herhangi bir  arazinin tapu iptali durumuyla karlamas halinde belediye buna kaytsz kalamaz. Belediye bu iin hukukunu takip etmek zorunda. Siz kiisiniz. Siz kii olarak ben bundan vazgeçtim diyebilirsiniz. Kendi mülkünüzden ben vazgeçtim diyebilirsiniz ama belediye diyemez. Belediye saytaya, içileri bakanlna ilgili mevzuatlar gerei hesap vermek zorunda. Sizin aleyhinizde alnm bir karar ile ilgili itiraz etmemi olamazsnz. tiraz etmek zorundasnz, süreci takip etmek zorundasnz. Eer nihayetleniyorsa nihayetlendirmek zorundasnz. Bunun üzerine gelien bir durum. Mesela birçounuza taktir edilen kymet üzerinden o kiilere ödenen para neyse belediyeye de ayns yapld. Geçen günde ifade ettiim gibi, eer yeniden bu ky kenar çizgisi çizilecek ve insanlarn maduriyeti giderilecek bir pozisyon oluursa belediye dünden raz. Belediye sizin maruz kaldnz, sizin rza gösterdiiniz zeminde biz de rzacyz. Bizim bununla bir derdimiz yok, biz burada itirazc deiliz.  Ama u noktada duramazdk, malmz alsnlar, biz mücadele edeceiz, direneceiz. Belediye devletin bir kurumu. Bunu sizin de böyle okumanz gerekiyor. Ama ben Belediye bakan olarak, meclis üyesi olarak vatandamzn yannda vatandaa nasl yardmc olacaz biz bu zeminde durduk, durmaya da devam edeceiz. Bununla ilgili sizin kafasn kartracak hiçbir nokta brakmyoruz, açk ifade ediyoruz biz o gün oradaki vatandalarmzn oradaki serzenilerini ilk defa duymuyorum daha önce de biliyordum ama ilk defa bu noktaya geldi. Dorusu bu ii tolere edebilecek, sizlerin derdini anlayabilecek bu devletin buradaki temsilcilerine anlatabilmek için de elimizden geleni yaptk. Hukuki süreci tamamlanmadan ykm yaplamaz.

Yani u kartrlmasn mesela birkaç gün önce bizim ykm ihalesi çkm, belki bununla kafanz kart. Bu ykm ihalesi ununla ilgili tapusu olmayan devletin arsas üzerinde ruhsatsz imalatlar yapan vatandalarla ilgilidir. 

 Bunun sizinle ilgisi yok. Sizin tapularnz var, sizin iptal edilen tapularnzdan kaynakl haklarnz duruyor. Burada sizinle kar karya getirmek isteyen kimi eyler oldu. O noktada hiç deiliz, hiç bu zemine de gelmeyeceiz. Bunu da geçen de belirttiim gibi açkça ifade ediyorum. Olmas gereken bu. Siyaseti ikna edebilirseniz bunun meclisle ilgisi var bunu geçen de ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekillerinin gücü yetmez buna. Sizlerin de bildii gibi ezici bir çounluk var mecliste ve büyük ehir belediyesinde de bu kadar skntlyz. Türkiye büyük millet meclisinde de bu kadar skntlyz. Böyle olunca oradaki meclis iradesi deimeden yani unu çok üzülerek söylüyorum o kanun koyucu ekibin içerisinden birileri belki kendilerine yakn birkaç tane vatandan can yandnda bizi aryorlar, karmayn, bulamayn. Karmayn bulamayn demekle olmuyor. Ya yasay, kanunu, çizgiyi deitirin ne yaparsanz yapn ya da bize yetki verin biz yapalm. Bunu da yapmyorsunuz. Ya vatandan bu maduriyetini çözecek bir çalma yapacaz ya da bu ekil kendiliinden öyle devam edecek. O yönüyle bizim net olarak ifade ettiimiz iki ey;

1. Tapusu iptal edilmi ve henüz hukuki süreci tamamlanmam bir sürecin içinde olmayacaz, bu ykm iine girmeyeceiz.

2: mevcut bugün devletin de kabul ettii, sizin de madur edildiiniz ky kenar çizgisi üzerinden ilk 50 ve sonraki 50 metrelere denk gelen daha önce imar alanlar olarak tamamlanan bu adalarn içerisinde %50 yaplamay belgelediimiz vakit de meclisten eer böyle bir ey çkarsa bu sonraki 100 metreyi de aslnda bir manada koruyan bir karar çkm olacak.

 Burada bu çkan kararn bizzat ben takipçisi olacam. Bizim imar planlarmz turizm merkezi olmamz hasediyle turizm bakanlndan onaylanmak zorunda. Biz de gideceiz, bu belgeleri, meclisin bu iradesini, sizlerin bu maduriyetini ifade eden bunlar tanmlayacaz, bunlarn onaylanmasn isteyeceiz.

 Yani buradaki imar adalarnn imar durumunu koruyan bu yaklammz imar planlarmza ilenmesi yönünde çaba harcayacaz. Sizi bu konuda en çok ilgilendiren bu önemli iki konuyu açkladk. Biz daha meclisi açamadan, gündeme girmeden eer bu konuda soru sormak isteyen, anlamadm diyen, öyle de anlatsanz daha iyi olur diyeceiniz bir ey varsa onu da dinlemek isterim. Çok teekkür ediyorum”. dedi

 

Haber Kayna:
Bu haber toplam 74 defa okunmutur.
 
DUYURULAR
Rota Bilim AR GE Kurumu
CEMRE GAZETES ARTIK TWITTERDE
 
 
 
HAVA DURUMU
Hava Durumu
 
Ziyareti Says
Toplam 5810883 kiidir.
IP Adresiniz
54.225.39.142
 
 

Bu sitede yaynlanan tm materyalin her hakk mahfuzdur. Kaynak gsterilmeden oaltlamaz.
Copyright 2012 Cemre Gazetesi

info@cemregazetesi.net